KOSZYK JEST
PUSTY

+48 61 646 37 60

uniform@isop.pl

Odstąpienie od Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

shop.isop.pl

 

 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:

Fundacja International School of Poznan

(adres do korespondencji Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań, adres e – mail uniform@isop.pl)

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz – Towar  na adres:

 

Fundacja International School of Poznan, ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: Fundacja International School of Poznan, ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań e-mail: uniform@isop.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

 1. ____________________________________________________________________________________________,
 2. ____________________________________________________________________________________________,
 3. ____________________________________________________________________________________________,
 4. ____________________________________________________________________________________________,
 5. ____________________________________________________________________________________________,
 6. ____________________________________________________________________________________________,
 7. ____________________________________________________________________________________________,
 8. ____________________________________________________________________________________________,
 9. ____________________________________________________________________________________________,
 10. ____________________________________________________________________________________________.

 

Data zawarcia umowy kupna – sprzedaży: __________________________________________________________________________________ .

Imię i nazwisko Klienta/Klientów(*): ________________________________________________________________________________________ .

Adres Klienta/Klientów(*):________________________________________________________________________________________________ .
______________________________________________

Podpis i data Klienta/Klientów(*)


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl